Published: 2021-12-31

Creep Behaviour of Materials: Concept and Methods

Hemant M Bansod, Sarvesh R Kale, Vrushabh S Gajbhiye, Mayur M Chandrikapure, Amit B Shahare, Sahil R Phate

241-244